Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2013

Leslie Bishop Tarver:
Robert A. Hahn and Marcia Inhorn (eds.): Anthropology and Public Health: Bridging the Differences in Culture and Society [1006]

Tarver, Leslie Bishop. 2013. „Robert A. Hahn and Marcia Inhorn (eds.): Anthropology and Public Health: Bridging the Differences in Culture and Society.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (6): 1006-1010

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz