Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2013

Caroline Berghammer:
Paul Seabright: The War of the Sexes. How Confl ict and Cooperation Have Shaped Men and Women from Prehistory to the Present [997]

Berghammer, Caroline. 2013. „Paul Seabright: The War of the Sexes. How Confl ict and Cooperation Have Shaped Men and Women from Prehistory to the Present.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (6): 997-998

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz