Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2013

Shaul Stampfer:
Jana Vobecká: Demographic Avant-Garde: Jews in Bohemia Between the Enlightenment and the Shoah [989]

Stampfer, Shaul. 2013. „Jana Vobecká: Demographic Avant-Garde: Jews in Bohemia Between the Enlightenment and the Shoah.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (6): 989-991

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz