Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2013

Karel Černý:
Rozhovor s Johannem P. Arnasonem [625]

Černý, Karel. 2013. „Rozhovor s Johannem P. Arnasonem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (4): 625-644

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz