Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2013

Eszter Zolyomi:
Robbyn R. Wacker and Karen A.Roberto: Aging Social Policies: An International Perspective [464]

Zolyomi, Eszter. 2013. „Robbyn R. Wacker and Karen A.Roberto: Aging Social Policies: An International Perspective.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (3): 464-466

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz