Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2013

Marek Naczyk:
Barbara Vis: Politics of Risk-Taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies [455]

Naczyk, Marek. 2013. „Barbara Vis: Politics of Risk-Taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (3): 455-457

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz