Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2013

Wendelin Strubelt:
In Memoriam Jiří Musil [449]

Strubelt, Wendelin. 2013. „In Memoriam Jiří Musil.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (3): 449-454

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz