Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2013

Lukáš Dirga:
Deborah H. Drake: Prisons, Punishment and the Pursuit of Security, Critical Criminological Perspectives [335]

Dirga, Lukáš. 2013. „Deborah H. Drake: Prisons, Punishment and the Pursuit of Security, Critical Criminological Perspectives .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (2): 335-337

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz