Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2013

Kateřina Ptáčková:
John S. Dryzek: Foundations and Frontiers of Deliberative Governance [331]

Ptáčková, Kateřina. 2013. „John S. Dryzek: Foundations and Frontiers of Deliberative Governance.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (2): 331-334

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz