Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2013

Daniela Gawrecká:
Petra Guasti, Jessie Hronešová, Zdenka Mansfeldová (eds.): The Nexus between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement [321]

Gawrecká, Daniela. 2013. „Petra Guasti, Jessie Hronešová, Zdenka Mansfeldová (eds.): The Nexus between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (2): 321-324

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz