Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2013

Petr Bláha:
Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky [319]

Bláha, Petr. 2013. „Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (2): 319-320

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz