Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2013

Michaela Stejskalová:
[179]

Stejskalová, Michaela. 2013. „William Julius Wilson: More than just Race. Being Black and Poor in the Inner City.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (1): 179-181

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz