Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2013

Radomír Havlík:
[170]

Havlík, Radomír. 2013. „Petr Sak, Karolína Kolesárová: Sociologie stáří a seniorů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (1): 170-173

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz