Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2013

Pierre Bourdieu:
In Praise of Sociology [141]

Bourdieu, Pierre. 2013. „Chvála sociologie (1993).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (1): 141-148

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz