Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

Rastislav Bednárik, Silvia Valná:
Impact of economic reform to social situation of population of the ČSFR [114]

Bednárik, Rastislav, Silvia Valná. 1993. „Dopad ekonomickej reformy na sociálnu situáciu obyvateľstva ČSFR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 114-118

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz