Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

Ondřej Hubáček:
Attitudes of Czech and Slovak local elites towards the transformation of society [111]

Hubáček, Ondřej. 1993. „Postoje českých a slovenských lokálních politických elit k transformaci společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 111-113

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz