Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

Eva Broklová:
Czechoslovak democracy. Political system of ČSR, 1918-1938 [105]

Broklová, Eva. 1993. „Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 105-110

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz