Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

Zora Bútorová:
A Deliberate ”Yes” for the Dissolution of the ČSFR? The image of the political parties and the split of Czecho-Slovakia in the eyes of the Slovak population [88]

Bútorová, Zora. 1993. „Premuslené “áno” zániku ČSFR? Image strán a rozpad Česko-Slovenska očami občanov Slovenska.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 88-104

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz