Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

Jadwiga Šanderová:
Differences between the Czech and Slovak perceptions of the economic transformation [57]

Šanderová, Jadwiga. 1993. „Vnímání důsledků transformace českou a slovenskou populací.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 57-72

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz