Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

Zuzana Kusá:
The First Czechoslovak Republic in Life-History Narratives of the members of Pre-World War 1 Slovak Intelligentsia Families [43]

Kusá, Zuzana. 1993. „Prvá republika v autobiografických rozprávaniach členov rodín predprevratovej slovenskej inteligencie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 43-56

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz