Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

Eva Broklová:
Czechs and Slovaks, 1918-1938 [25]

Broklová, Eva. 1993. „Češi a Slováci 1918-1938.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 25-42

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz