Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

Martin Bútora:
One word to introduction: From coexistence to fall [4]

Bútora, Martin. 1993. „Slovo úvodom: Od spolužitia k rozpadu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 4-8

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz