Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

Jan Řehák:
Annotations: SPSS 5.0 for Windows: Professional Statistics [127]

Řehák, Jan. 1993. „Anotace: SPSS 5.0 for Windows: Professional Statistics.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 127-127

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz