Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1993

:
Year 1992 – Calendar of events [119]

, . 1993. „Rok 1992 -Kalendář událostí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 29 (1): 119-126

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz