Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2012

Jiří Musil:
Knowledge and Action in the Social Sphere - Variations on a Theme from Weber [1009]

Musil, Jiří. 2012. „Poznání a jednání v sociální oblasti - variace na Weberovo téma.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (5): 1009-1016

Upozornění redakce

V článku Jiřího Musila „Poznání a jednání v sociální oblasti – variace na Weberovo téma“ (Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (5), 2012) se na straně 1009 objevuje redakční poznámka, kterou tímto doplňujeme o následující informaci:

Přednáška Jiřího Musila byla přednesena in absentia také na konferenci Desaťročia premien slovenskej spoločnosti, která se konala 21.–22. října 2010 v Bratislavě, a následně publikována ve stejnojmenném sborníku (editorka Magdalena Piscová, Bratislava: Sociologický ústav SAV, VEDA, 2011, s. 8–15).

Zpráva o této konferenci autorů Tomáše Kosteleckého a Zdenky Vajdové vyšla v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review 46 (5): 875–878, 2010.

Čtenářům SČ, organizátorům konference i editorce a spolupracovníkům podílejícím se na přípravě sborníku se za opomenutí této informace omlouváme.

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz