Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2012

Petr Dostál:
[996]

Dostál, Petr. 2012. „Vzpomínky na inspirující vlivy profesora Jiřího Musila.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (5): 996-999

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz