Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2012

Michal Illner:
[990]

Illner, Michal. 2012. „Odešel Jiří Musil.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (5): 990-993

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz