Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2012

Marek Skovajsa:
[989]

Skovajsa, Marek. 2012. „Za Jiřím Musilem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (5): 989-989

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz