Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2012

Tadeusz Siwek:
[829]

Siwek, Tadeusz. 2012. „Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (5): 829-832

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz