Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1969

Zahraniční ohlasy na práci mezioborového týmu pro výzkum společenských a hdskych souvislostí vedeckotechnické revoluce FÚ ČSAV, Civilizace na rozcestí (R. Richta a kolektiv) [650]

, . 1969. „Zahraniční ohlasy na práci mezioborového týmu pro výzkum společenských a hdskych souvislostí vedeckotechnické revoluce FÚ ČSAV, Civilizace na rozcestí (R. Richta a kolektiv).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (6): 650

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz