Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1969

Mokrejš A.:
Co je dialektika? (T. W. Adorno, Negative Dialektik) [641]

A., Mokrejš. 1969. „Co je dialektika? (T. W. Adorno, Negative Dialektik).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (6): 641-646

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz