Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1969

Freiová E.:
George Kennan, Democracy and the Student Left [647]

E., Freiová. 1969. „George Kennan, Democracy and the Student Left.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (6): 647-649

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz