Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1969

Šafář Z.:
Možnosti standardní operacionalizace sociotechnického statusu [591]

Z., Šafář. 1969. „Možnosti standardní operacionalizace sociotechnického statusu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (6): 591-599

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz