Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1969

Kohout J. -Kolář J.:
Výzkum pozice a role československých manažerů [608]

J., Kohout J. -Kolář. 1969. „Výzkum pozice a role československých manažerů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (6): 608-617

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz