Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1969

Baum C. R.:
Způsoby redukování komplexnosti v moderní společnosti [600]

R., Baum C.. 1969. „Způsoby redukování komplexnosti v moderní společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (6): 600-607

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz