Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1969

Jirková M.:
K současnému stavu lékařské sociologie v ČSSR a NSR [564]

M., Jirková. 1969. „K současnému stavu lékařské sociologie v ČSSR a NSR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (5): 564

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz