Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1969

Maršálková M.:
Heide Berndtová, Das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern [550]

M., Maršálková. 1969. „Heide Berndtová, Das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (5): 550-553

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz