Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1969

Leschnitzký V.:
Systém vedeckej informácie ve vedeckotechnickej revolúcii [532]

V., Leschnitzký. 1969. „Systém vedeckej informácie ve vedeckotechnickej revolúcii.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (5): 532-543

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz