Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1969

Bělková M.:
Pracovní situace a potřeby mladistvých nevyučených zaměstnanců [524]

M., Bělková. 1969. „Pracovní situace a potřeby mladistvých nevyučených zaměstnanců.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (5): 524-531

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz