Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1969

Adamec C.:
Vizuální pomůcka pro výcvik tazatelů [544]

C., Adamec. 1969. „Vizuální pomůcka pro výcvik tazatelů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (5): 544-547

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz