Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1969

Atteslander P. et. al.:
Metody empirického sociálního bádání (Methoden der empirischen Sozialgorschung [452]

al., Atteslander P. et.. 1969. „Metody empirického sociálního bádání (Methoden der empirischen Sozialgorschung.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (4): 452-452

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz