Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1969

Sobotka L. M.:
K semináři "Výuka sociologie na lékařských falkultách" [440]

M., Sobotka L.. 1969. „K semináři "Výuka sociologie na lékařských falkultách".“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (4): 440-442

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz