Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1969

Organizace VII. soclologického kongresu ve Varně v r 1970 (Předběžné informace) [446]

, . 1969. „Organizace VII. soclologického kongresu ve Varně v r 1970 (Předběžné informace).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (4): 446-449

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz