Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1969

Nakonečný M.:
Krech D. - Crutchfield R. S., Ballachey E. L., Individual in Society [417]

M., Nakonečný. 1969. „Krech D. - Crutchfield R. S., Ballachey E. L., Individual in Society.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (4): 417-417

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz