Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1969

Langmeierová D.:
Bohdan Kaufman - Miloš Prchlík, Sociologický výzkum ve dvou domovech důchodců [427]

D., Langmeierová. 1969. „Bohdan Kaufman - Miloš Prchlík, Sociologický výzkum ve dvou domovech důchodců.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (4): 427-429

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz