Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1969

Gregor M. - Možný I.:
Vybrané techniky sociologického výzkumu (ed. P. Pergler a kol.) [407]

I., Gregor M. - Možný. 1969. „Vybrané techniky sociologického výzkumu (ed. P. Pergler a kol.).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (4): 407-411

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz