Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1969

Slejška D.:
K pojetí kategorie "vedení" v americké sociologii a sociální psychologii [369]

D., Slejška. 1969. „K pojetí kategorie "vedení" v americké sociologii a sociální psychologii.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (4): 369-375

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz