Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1969

Král J.:
Několik poznamek k číslu 3/IV 1968 Sociologického časopisu o československé sociologii [393]

J., Král. 1969. „Několik poznamek k číslu 3/IV 1968 Sociologického časopisu o československé sociologii.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (4): 393-402

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz