Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1969

Gorz A.:
Zur Strategie der Arbeiterbewegung in Neokapitalisrnus [356]

A., Gorz. 1969. „Zur Strategie der Arbeiterbewegung in Neokapitalisrnus.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (3): 356-356

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz