Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1969

Kadlecová Z.:
K technikám výzkumu rozhlasu a televize v zahraničí [352]

Z., Kadlecová. 1969. „K technikám výzkumu rozhlasu a televize v zahraničí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (3): 352-353

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz